logo ln

 

Dla uczniów po gimnazjum 

Oddział realizujący rozszerzenia z przedmiotów:

1a*G - matematyka, geografia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1b*G - biologia, chemia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1c*G - język polski, historia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1d*G - język polski, historia sztuki, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1e*G - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

Dla uczniów po szkole podstawowej

Oddział realizujący rozszerzenia z przedmiotów:

1a*P - matematyka, geografia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1b*P - biologia, chemia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1c*P - język polski, historia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1d*P - język polski, historia sztuki, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1e*P - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

1f*P - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

Nauka drugiego, wybranego języka obcego spośród niemiecki, rosyjski, hiszpański odbywać się będzie w grupach międzyoddziałowych.


Ogłoszenia

najnowsze informacje ze szkoły

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo! Broker m.st. Warszawy Marsh-Supra Brokers przedstawia instrukcję przystąpienia do Ubezpieczenie NNW młodzieży w szkołach w formie elektronicznej przez rodziców Całość dok...

Czytaj

Pomoc socjalna dla uczniów 20...

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony: - wzór wniosku o przy...

Czytaj

Oferta edukacyjna na rok szkol...

Dla uczniów po gimnazjum  Oddział realizujący rozszerzenia z przedmiotów: 1a*G - matematyka, geografia, język angielski + wybrany dodatkowy drugi język obcy 1b*G - biologia, chemia, ję...

Czytaj

Rozkład dzwonków

8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 9.50 – 10.35 10.45 – 11.30 11.40 – 12.25 12.40 – 13.25 13.35 – 14.20 14.25 – 15.10 15.15 – 16.00 16.05 - 16.55

Czytaj