logo ln

 

Wnioski można również przesyłać na adres email ( plik do 14 MB)       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PLAN REKRUTACJI

 

Lp

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca  2021 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

9.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3  sierpnia 2021 r.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5  sierpnia  2021 r.

11.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 3 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

5 sierpnia 2021 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 13 sierpnia 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 sierpnia  2021 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 sierpnia 2021 r.

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

23 sierpnia 2021 r.

8.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

24  sierpnia 2021 r.

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

26  sierpnia  2021 r.

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493
z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W ostatnich latach, szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad .

Julia Panzenbock - finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego, 2011
Melania Panzenbock - finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego, 2011
Julia Panzenbock - finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego, 2012
Melania Panzenbock - finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego, 2012
Piotr Kałowski - laureat Olimpiady Języka Angielskiego, 2012
Magdalena Kędziora -  III miejsce w Dzielnicowym konkursie o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego w kategorii esej, 2015
Maria Barylska - laureatka w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo", 2016
Daniel Wawer, II miejsce w 11 edycji konkursu dzielnicowego "Pamięć i patriotyzm. Losy Polaków na Wschodzie", 2016
Daniel Wawer, nagroda specjalna w 12 edycji konkursu dzielnicowego "Pamięć i patriotyzm. Losy Polaków na Wschodzie", 2017
 
Od lat uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych. Co roku bierzemy udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży - biegi przełajowe, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna chłopców.

Karolina Osóbka zajęła III miejsce w Pucharze Polski Juniorek Sumo.

Karolina Osóbka zajęła I miejsce w Młodzieżowych  Mistrzostwach Polski Kobiet Sumo 2.04.2017.

Kornelia Kamińska zajęła I miejsce w formacji tanecznej.

 ZAPRASZAMY do korzystania z kompleksu boisk sportowych

w XXV LO przy ul. Halnej 20

Rezerwacja - tel.  22 277 20 13                                       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  cennik boisko

*Do powyższych cen netto doliczony zostanie podatek VAT 23%.

 

Regulamin korzystania z boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego

przy XXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie,

 ul. Halna 20

w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Każda osoba korzystająca z boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Zarządcą obiektu jest Dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

 1. Boiska będą udostępniane w godzinach:

Poniedziałek – piątek 10.00-20.00

Sobota – niedziela:  nieczynne

 1. Z boiska może jednocześnie korzystać maksymalnie 6 osób (+ 1 trener) a z kortu tenisowego 4 osoby (+1 Trener). Dzieci do lat 13 mogą korzystać z boisk tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 6 osobowej.
 2. Maksymalny czas korzystania z boisk to 1 godzina.
 3. Korzystanie z boisk wymaga wcześniejszej rezerwacji
 • telefonicznej pod nr tel. 22 277-20-13 lub
 • poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowane jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.
 2. Użytkownicy boisk mają obowiązek:
 • Zasłaniania twarzy (ust i nosa) w momencie dotarcia na boiska i po wyjściu z niego (nie ma obowiązku korzystania z maseczek na boisku)
 • Dezynfekcji rąk i własnego sprzętu sportowego przed wejściem i wyjściem z boiska korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 • Podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry.
 1. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać tylko z węzła sanitarnego WC.
 2. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników przechowywanego w placówce, udostępnianego przez pracownika. Rejestr przechowywany jest przez okres 1 miesiąca.
 3. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (nawierzchnia sztuczna boiska – obuwie typu halowego).
 4. Na boiskach obowiązuje zakaz:
 • Zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 • Niszczenia urządzeń,
 • Wspinania się po konstrukcjach koszowych, bramkach, siatkach ogradzających boisko,
 • Jazdy po boisku pojazdami (rowerami, motorowerami, hulajnogami) oraz sprzętem wyposażonym w kółka ( rolki, deskorolkami itp.)
 • Palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych,
 • Przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 1. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, urządzeń na boiskach odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 2. Za wszelkie wypadki mające miejsce na terenie boiska, odpowiedzialność ponosi korzystający z boiska.
 3. Za rzeczy pozostawione na terenie boisk placówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

TELEFONY ALARMOWE

 

22 620 37 19 wew. 500; kom. 502 171 171  WSEE w Warszawie

800 190 590  Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta)

606 108 040 Powiatowa Stacja sanitarno – epidemiologiczna

112 Telefon ratunkowy

999 Pogotowie ratunkowe

998 Straż pożarna

997 Policja

 

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz korzystania placu zabaw i siłowni na powietrzu.

1.     Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu XXV Liceum Ogólnokształcące z siedzibą pod adresem ul. Halna 20, 04-961 Warszawa
4.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.     W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
7.     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.     Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9.     Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie przygotowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl

Generally there is no need to visit apothecary every season you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This medication works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes men are watching for medicines to determination sexual soundness problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before capture Cialis? How you can find detail data about ""? More info about Cialis available at "". Orgasm dysfunction can generally indicate health problems elsewhere. First of all, only your physician can resolve if Cialis or other medicament is right for you.