logo ln

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Podział na semestry:

Klasa 3 :   semestr 1      -  01.09.2020 - 18.12.2020        semestr 2  -    19.12.2020 – 30.04.2021

klasa 1 i 2: semestr 1    -  01.09.2020 – 30.01.2021       semestr 2    -   01.02.2021 – 25.06.2021

Dni wolne:

Ferie Bożonoarodzeniowe                23.12.2020 - 31.12.2020

Ferie zimowe                                      04.01. - 17.01.2021

Ferie wiosenne                                   1 - 06.04.2021

Przerwa majowa:                               1 - 3.05.2021

Boże Ciało                                           03.06.2021

Wolne dni:                                 trzy dni wolne na próbne matury luty/ marzec 2021

Matura:                                    4,5,6 maja 2021 (  wtorek, środa, czwartek )