logo ln

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

31 VIII 2020 godz. 18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

14 IX 2020 godz. 18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. III z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

      18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. II z wychowawcami

    

16 XI 2020   godz. 18.00  - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III;

21 XII 2020 godz.18.00  - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o ocenach semestralnych w klasach III

11 I 2021     godz. 18.00  - Zebranie z rodzicami dla klas I, II, III; informacja o ocenach semestralnych w klasach I, II

29 III 2021   godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II, III; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach III

26 IV 2021 godz. 18.00  -  Zebranie z rodzicami klas I i II

31 V 2021     godz. 18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych