KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Podział na semestry:

Klasa 1,2 i 3

semestr I                01.09.2021 – 23.01.2022

semestr II               24.01.2022 – 24.06.2022

 

Klasa 3 maturalne

semestr I                01.09.2021 - 19.12.2021

semestr II               20.12.2021 – 29.04.2022

 

Dni wolne:

Ferie Bożonoarodzeniowe    23.12.2021 - 31.12.2021

Ferie zimowe                          31.01 - 13.02.2022

Ferie wiosenne                      14 - 19.04.2022

Przerwa majowa                 1 - 3.05.2022

Boże Ciało                              17.06.2022

 

Matura:                           4, 5, 6 maja 2022 (środa, czwartek, piątek )