logo ln

 

Warszawa, dnia 21 września 2020 r.

Naszym Nauczycielom – projekt grantowy dla wawerskich uczniów

Nauka nie musi być nudna, a praktyczna wiedza pomoże naszym dzieciom zdobywać świat. Urząd dzielnicy Wawer ogłasza konkurs grantowy dla uczniów na organizację Dnia Nauczyciela w swojej szkole. Na realizację swojego pomysłu mogą otrzymać nawet 2000 zł.

W tym roku postanowiliśmy włączyć uczniów w organizację dnia nauczyciela, a jednocześnie potraktować to jako element innowacyjnej edukacji, która jest jednym z priorytetów dzielnicy. – mówi Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer.

Dla dzieci i młodzieży z Wawra ogłosiliśmy projekt „Naszym nauczycielom” w formie mini grantu. Dowolna ilość grup projektowych z każdej  wawerskiej szkoły publicznej może wspólnie z nauczycielem – opiekunem projektu – złożyć wniosek o otrzymanie finansowania organizacji dnia dla wszystkich nauczycieli ze szkoły (do 29 września 2020 r.). Komisja wybierze najlepszy projekt z każdej szkoły,
a jego autorzy otrzymają dofinansowanie do 2000 zł na organizację dnia dla swoich nauczycieli.

Forma wniosku jest dostosowana do wieku, poprosiliśmy również dyrektorów szkół o wsparcie dzieci
w przedsięwzięciu. Złożenie wniosku o grant to świetne doświadczenie dla dzieci i bardzo praktyczna nauka na przyszłość, a właśnie na takiej najbardziej nam zależy. –
podkreśla burmistrz Wawra.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w szkołach oraz na stronie internetowej www.wawer.warszawa.pl

Plakat na Dzień nauczyciela final

Nowy rok szkolny 2020/2021 z wirusem w tle:) uważamy za rozpoczęty!

Uczniom i wszystkim pracownikom szkoły życzymy przede wszystkim zdrowia i cierpliwości podczas zmagań z regułami reżimu bezpieczeństwa oraz sukcesów dydaktycznych!

118761613 3359796554112166 8068873815391874765 o

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 według harmonogramu

godz. 9.00 -  kl. III - spotkania z wychowawcami

godz. 10.00 - kl. II po szkole podstawowej - spotkania z wychowawcami

godz.11.00 - kl. II po gimnazjum - sptkania z wychowawcami

godz.12.00 - kl. I  - przy dobrej pogodzie inauguracja roku szkolnego odbędzie się na świeżym powietrzu.

Prosimy wszystkich o zachowanie reżimu bezpeczeństwa.

                                                                                         Zapraszamy

rozpoczecie roku szkolnego 20202021 home 1295693673

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice i Opiekunowie prawni

             Zbliża się termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego, rozumiemy Państwa niepokoje związane z brakiem konkretnych informacji o warunkach powrotu uczniów do szkół. Dla nas to również trudna sytuacja, bowiem mimo wielu wydanych przez MEN dokumentów, brak jest jednoznacznych wytycznych dla szkół. Wszystkie decyzje uwarunkowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną i podejmowane będą  na bieżąco w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

           Od 1 września, zgodnie z decyzją MEN,  planujemy pracę w wariancie tradycyjnym. Przez okres wakacji Dyrektor i Pracownicy szkoły dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne warunki dla uczniów i pracowników. Obecnie trwają prace, aby dostosowywać organizację pracy uczniów i pracowników do wytycznych MEN, MZ i GIS, zgodnie ze specyfiką nauki w liceum. Z sal lekcyjnych usunięte będą pomoce i sprzęty, których nie można dezynfekować, pomieszczenia udostępnione uczniom wyposażone będą w pojemniki z płynami odkażającymi. Wydzielone zostaną izolatki.  Podjęto też szereg działań organizacyjnych, aby zapewnić większe bezpieczeństwo uczniów i pracowników danej placówki, dostosowując organizację wejść do budynków, szatni, itp. do wymogów sanitarnych, W trosce o zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły ograniczony zostanie też dostęp osób z zewnątrz (w tym rodziców) do szkół. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, dokonywanie niezbędnych wpłat wyłącznie na konto szkoły i inne działania, które ograniczą bezpośrednie kontakty, przez co zwiększą bezpieczeństwo sanitarne. Prosimy jednocześnie o informowanie nas o wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia uczniów.

           W szkole zostaną opracowane szczegółowe zasady pracy w okresie pandemii, zostaniecie też Państwo poinformowani o szczegółowej organizacji rozpoczęcia roku szkolnego oraz obowiązujących regulaminach i procedurach w naszej szkole za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz strony internetowej szkoły.

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Dyrektor XXV LOim. J. Wybickiego w Warszawie

cloud

Ogłoszenia

najnowsze informacje ze szkoły

Wnioski o przyznanie stypendi...

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony: - wzór wniosku o przy...

Czytaj

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo! Broker m.st. Warszawy Marsh-Supra Brokers przedstawia  Ubezpieczenie NNW młodzieży w szkołach  przez rodziców   Korzyści płynące z programu ubezpieczenia na...

Czytaj

Rozkład dzwonków

8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 9.50 – 10.35 10.45 – 11.30 11.40 – 12.25 12.40 – 13.25 13.35 – 14.20 14.25 – 15.10 15.15 – 16.00 16.05 - 16.55

Czytaj