logo ln

 

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice i Opiekunowie prawni

             Zbliża się termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego, rozumiemy Państwa niepokoje związane z brakiem konkretnych informacji o warunkach powrotu uczniów do szkół. Dla nas to również trudna sytuacja, bowiem mimo wielu wydanych przez MEN dokumentów, brak jest jednoznacznych wytycznych dla szkół. Wszystkie decyzje uwarunkowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną i podejmowane będą  na bieżąco w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

           Od 1 września, zgodnie z decyzją MEN,  planujemy pracę w wariancie tradycyjnym. Przez okres wakacji Dyrektor i Pracownicy szkoły dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne warunki dla uczniów i pracowników. Obecnie trwają prace, aby dostosowywać organizację pracy uczniów i pracowników do wytycznych MEN, MZ i GIS, zgodnie ze specyfiką nauki w liceum. Z sal lekcyjnych usunięte będą pomoce i sprzęty, których nie można dezynfekować, pomieszczenia udostępnione uczniom wyposażone będą w pojemniki z płynami odkażającymi. Wydzielone zostaną izolatki.  Podjęto też szereg działań organizacyjnych, aby zapewnić większe bezpieczeństwo uczniów i pracowników danej placówki, dostosowując organizację wejść do budynków, szatni, itp. do wymogów sanitarnych, W trosce o zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły ograniczony zostanie też dostęp osób z zewnątrz (w tym rodziców) do szkół. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, dokonywanie niezbędnych wpłat wyłącznie na konto szkoły i inne działania, które ograniczą bezpośrednie kontakty, przez co zwiększą bezpieczeństwo sanitarne. Prosimy jednocześnie o informowanie nas o wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia uczniów.

           W szkole zostaną opracowane szczegółowe zasady pracy w okresie pandemii, zostaniecie też Państwo poinformowani o szczegółowej organizacji rozpoczęcia roku szkolnego oraz obowiązujących regulaminach i procedurach w naszej szkole za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz strony internetowej szkoły.

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Dyrektor XXV LOim. J. Wybickiego w Warszawie

cloud


Ogłoszenia

najnowsze informacje ze szkoły

Wnioski o przyznanie stypendi...

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony: - wzór wniosku o przy...

Czytaj

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo! Broker m.st. Warszawy Marsh-Supra Brokers przedstawia  Ubezpieczenie NNW młodzieży w szkołach  przez rodziców   Korzyści płynące z programu ubezpieczenia na...

Czytaj

Rozkład dzwonków

8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 9.50 – 10.35 10.45 – 11.30 11.40 – 12.25 12.40 – 13.25 13.35 – 14.20 14.25 – 15.10 15.15 – 16.00 16.05 - 16.55

Czytaj