23.06.2021 klasa 2Cp była na zajęciach terenowych z ekologii. Uczniowie realizowali projekt badawczy - Ocena bioróżnorodności i stanu środowiska naturalnego Rezerwatu Świder. Uczniowie w grupach oznaczali zwierzęta wodne, mięczaki lądowe i wodne, drzewa, rośliny zielne wodne i lądowe oraz zanieczyszczenie powietrza SO2 /skala porostowa/ i wody /organizmy wskaźnikowe, indeks biotyczny, odczyn/.

Analogiczne zajęcia realizowała klasa 2Bg w ramach ekologii.

2cp 5

więcej zdjęć