Wszystkich absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2024/2025

1a –geografia – język angielski – MATEMATYKA (16 osób) lub WOS (16 osób) -  razem w klasie 32 osoby

 • Przedmioty rozszerzone:
  • geografia
  • j. angielski
  • matematyka lub WOS (do wyboru)
 • przedmioty punktowane w rekrutacji:
  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
  • geografia

 

1b – biologia – język angielski – CHEMIA ( 16 osób) lub MATEMATYKA ( 16 osób) - razem w klasie 32 osoby

 • przedmioty rozszerzone:
  • biologia
  • j. angielski
  • chemia lub matematyka (do wyboru)
 • przedmioty punktowane w rekrutacji:
  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
  • chemia lub biologia (w zależności od wyboru rozszerzenia)

 

1c – język polski – język angielski – HISTORIA (16 osób) lub HISTORIA SZTUKI ( 16 osób) - razem w klasie 32 osoby

 • przedmioty rozszerzone:
  • j. polski
  • j. angielski
  • historia lub historia sztuki (do wyboru)
 • przedmioty punktowane w rekrutacji:
  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
  • historia

Nauka drugiego, wybranego języka obcego spośród niemiecki, rosyjski, hiszpański odbywać się będzie w grupach międzyoddziałowych.