1)     stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – dotyczy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. Operatorem stypendium jest samorządowa instytucja kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II;

2)     stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowane jest do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy.

Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem:um.warszawa.pl/stypendia

Wnioski o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy (im. Jana Pawła II oraz SAPERE AUSO) można składać od 24 czerwca br.:https://edukacja.um.warszawa.pl/-/stypendia-edukacyjne-m-st-warszawy