27 września 2022 poczet sztandarowy XXV LO wziął udział w uroczystości zakończenia Rajdu Wawerskiego szlakiem zbrodni wawerskiej ,organizowanego przez hufiec harcerski przy współpracy z XXVI LO w Aninie. Krótki apel  uświetniły okolicznościowe przemówienia, a także złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Marek Szparaga