Klasa 2B zakończyła program przedmiotu EKOLOGIA zajęciami warsztatowymi na terenie Rezerwatu Świder.

Uczniowie pracowali w kilku grupach tematycznych- oznaczali bezkręgowce wodne, mięczaki zarówno lądowe jak i wodne, gatunki roślin zielnych strefy przybrzeżnej oraz gatunki drzew i krzewów.

Najciekawszym okazem był młody bezżuchwowiec- minóg rzeczny.

Młodzież zbadała również stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki za pomocą bioindykatorów (porostów) oraz dokonała oceny ekologicznej jakości wody w rzece za pomocą indeksu biotycznego.

Zajęcia odbywały się zgodnie z zasadami obowiązującymi w rezerwacie. W trakcie badań nie ucierpiało żadne zwierzę. Zajęcia prowadziła Pani Joanna Zakrzewska a opiekę nad uczniami sprawował Pan Tomasz Pec.

 

więcej zdjęć