Proponowane profile klas w XXV LO im. J. Wybickiego w Warszawie

 

Rok szkolny 2021/2022

  

 

Oddział realizujący rozszerzenia z przedmiotów:

 

1a - matematyka, geografia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

 

1b - biologia, chemia, język angielski

+ wybrany dodatkowy drugi język obcy

 

1c - język polski, historia, język angielski

          + wybrany dodatkowy drugi język obcy

 

 1d - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

 + wybrany dodatkowy drugi język obcy

 

 

Nauka drugiego, wybranego języka obcego spośród niemiecki, rosyjski, hiszpański odbywać się będzie w grupach międzyoddziałowych.

Oferta edukacyjna