KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2022/2023

 

Podział na semestry:

Klasa 1-3

semestr I                01.09.2022 – 29.01.2023

semestr II               30.01.2023 – 23.06.2023

 

Klasa maturalne

semestr I                01.09.2022 - 22.12.2022

semestr II               23.12.2022 – 28.04.2023

 

Dni wolne:

Ferie Bożonoarodzeniowe    23.12.2022 - 31.12.2022

Ferie zimowe                          13 - 26.02.2023

Ferie wiosenne                      06 - 11.04.2023

Przerwa majowa                 1 - 3.05.2023

Boże Ciało                              17.06.2023

 

Matura:                     4, 5, 8 maja 2023 (czwartek, piątek, poniedziałek )