ZEBRANIA Z RODZICAMI

31.VIII 2021   18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

6.IX 2021       18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. II i III  po szkole podstawowej z  wychowawcami

                      18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. III maturalnych z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

25 X 2021       18.00 – Dzień otwarty

22 XI 2021     18.00 – Dzień otwarty  dla klas I, II, III i III maturalnych

20 XII 2021    18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas III maturalnych – oceny semestralne

                       18.00 - Dzień otwarty dla I,II i III po szkole podstawowej

24.I. 2022       18.00 - Zebranie z semestralne, informacja o ocenach semestralnych dla klas po szkole podstawowej i dzień otwarty dla klas III maturalnych

28 III 2022     18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I, II, III po szkole podstawowej; zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach III 
                       maturalnych

25 IV 2022      18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II i  III po szkole podstawowej

30 V 2022       18.00 - Zebranie z rodzicami klas I, II i III po szkole podstawowej; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych