ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

4.IX.2023         18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

11.IX.2023      18.00 - Obowiązkowe zebranie wychowawców z rodzicami kl. II i III

                        18.30 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. IV z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

23.X.2023       18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I -IV

20.XI.2023      18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV

18.XII.2023     18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas IV - oceny półroczne

                        18.00 - Dzień otwarty dla I - III

12.II.2024       18.00 - Zebranie dla rodziców uczniów klas I-III - oceny półroczne

                         18.00 - Dzień otwarty dla klas IV

27.III.2024       18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I-III;

                         18.00 - Zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach IV

22.IV.2024       18.00 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III

20.V.2024        18.00 - Zebranie z rodzicami klas I-III z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych