Cudownych, miłych, radosnych,

pogodnych, spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia

upływających we wspaniałej atmosferze

życzą wszystkim

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie XXV LO

133210543 3705614419495123 2422674893039112615 n

Z wielkim żalem i bólem serca żegnamy na zawsze

                                             śp. Prof. Zofię Gulinę

      wybitnego pedagoga, wspaniałą wychowawczynię, kochaną przez uczniów oraz koleżanki i kolegów wieloletnią nauczycielkę naszego Liceum, która przez 47 lat pracy w XXV LO (w latach 1960-2007) zapisała się na trwałe w pamięci wielu pokoleń licealistów i pracowników Szkoły.

          Jako wychowawczyni zawsze z dumą wspominała swoich wychowanków, doskonale pamiętała wszystkie roczniki absolwentów i potrafiła wyrecytować listę obecności uczniowskiej nawet sprzed kilkudziesięciu lat. Zawsze była pełna energii, uśmiechnięta i przywiązana do „szkoły falenickiej”.

       Nie zapomnimy Jej wielkiego zaangażowania, mądrości i profesjonalizmu, życzliwości i serdeczności, otwartości oraz pogody ducha, które pozostaną w naszych wspomnieniach, tak jak Osoba Pani Profesor w sercach i modlitwach absolwentów, byłych
i obecnych nauczycieli, całej szkolnej społeczności.

Pogrzeb Pani Zofii Guliny odbędzie się 28.XII.2020 ( poniedziałek) o godzinie 13.00 w Mogielnicy (koło Grójca) w kaplicy na miejscowym cmentarzu.

Z.Gulina

Gratulujemy wykonawcom

NARODOWE

 

Nietypowy Dzień Nauczyciela w Wybickim

cos
 

 

25 września 2020 obchodziliśmy Dzień Patrona a klasy pierwsze złożyły ślubowanie. Obchody tego dnia, ze względu za pandemię, zdecydowanie mniej uroczyste ale pierwszaków witamy jak zwykle gorąco i na słodko.

slubowanie 2020 9

 Więcej zdjęc

 

Warszawa, dnia 21 września 2020 r.

Naszym Nauczycielom – projekt grantowy dla wawerskich uczniów

Nauka nie musi być nudna, a praktyczna wiedza pomoże naszym dzieciom zdobywać świat. Urząd dzielnicy Wawer ogłasza konkurs grantowy dla uczniów na organizację Dnia Nauczyciela w swojej szkole. Na realizację swojego pomysłu mogą otrzymać nawet 2000 zł.

W tym roku postanowiliśmy włączyć uczniów w organizację dnia nauczyciela, a jednocześnie potraktować to jako element innowacyjnej edukacji, która jest jednym z priorytetów dzielnicy. – mówi Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer.

Dla dzieci i młodzieży z Wawra ogłosiliśmy projekt „Naszym nauczycielom” w formie mini grantu. Dowolna ilość grup projektowych z każdej  wawerskiej szkoły publicznej może wspólnie z nauczycielem – opiekunem projektu – złożyć wniosek o otrzymanie finansowania organizacji dnia dla wszystkich nauczycieli ze szkoły (do 29 września 2020 r.). Komisja wybierze najlepszy projekt z każdej szkoły,
a jego autorzy otrzymają dofinansowanie do 2000 zł na organizację dnia dla swoich nauczycieli.

Forma wniosku jest dostosowana do wieku, poprosiliśmy również dyrektorów szkół o wsparcie dzieci
w przedsięwzięciu. Złożenie wniosku o grant to świetne doświadczenie dla dzieci i bardzo praktyczna nauka na przyszłość, a właśnie na takiej najbardziej nam zależy. –
podkreśla burmistrz Wawra.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w szkołach oraz na stronie internetowej www.wawer.warszawa.pl

Plakat na Dzień nauczyciela final

Nowy rok szkolny 2020/2021 z wirusem w tle:) uważamy za rozpoczęty!

Uczniom i wszystkim pracownikom szkoły życzymy przede wszystkim zdrowia i cierpliwości podczas zmagań z regułami reżimu bezpieczeństwa oraz sukcesów dydaktycznych!

118761613 3359796554112166 8068873815391874765 o

 

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice i Opiekunowie prawni

             Zbliża się termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego, rozumiemy Państwa niepokoje związane z brakiem konkretnych informacji o warunkach powrotu uczniów do szkół. Dla nas to również trudna sytuacja, bowiem mimo wielu wydanych przez MEN dokumentów, brak jest jednoznacznych wytycznych dla szkół. Wszystkie decyzje uwarunkowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną i podejmowane będą  na bieżąco w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

           Od 1 września, zgodnie z decyzją MEN,  planujemy pracę w wariancie tradycyjnym. Przez okres wakacji Dyrektor i Pracownicy szkoły dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne warunki dla uczniów i pracowników. Obecnie trwają prace, aby dostosowywać organizację pracy uczniów i pracowników do wytycznych MEN, MZ i GIS, zgodnie ze specyfiką nauki w liceum. Z sal lekcyjnych usunięte będą pomoce i sprzęty, których nie można dezynfekować, pomieszczenia udostępnione uczniom wyposażone będą w pojemniki z płynami odkażającymi. Wydzielone zostaną izolatki.  Podjęto też szereg działań organizacyjnych, aby zapewnić większe bezpieczeństwo uczniów i pracowników danej placówki, dostosowując organizację wejść do budynków, szatni, itp. do wymogów sanitarnych, W trosce o zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły ograniczony zostanie też dostęp osób z zewnątrz (w tym rodziców) do szkół. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, dokonywanie niezbędnych wpłat wyłącznie na konto szkoły i inne działania, które ograniczą bezpośrednie kontakty, przez co zwiększą bezpieczeństwo sanitarne. Prosimy jednocześnie o informowanie nas o wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia uczniów.

           W szkole zostaną opracowane szczegółowe zasady pracy w okresie pandemii, zostaniecie też Państwo poinformowani o szczegółowej organizacji rozpoczęcia roku szkolnego oraz obowiązujących regulaminach i procedurach w naszej szkole za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz strony internetowej szkoły.

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Dyrektor XXV LOim. J. Wybickiego w Warszawie

cloud