ZEBRANIA Z RODZICAMI

31.VIII.2022  18.00 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. I z P. Dyrektor następnie z wychowawcami

5.IX.2022     18.00 - Obowiązkowe zebranie Wychowawców z rodzicami kl. II i III

                     18.30 - Obowiązkowe zebranie z rodzicami kl. IV z Panią Dyrektor następnie z wychowawcami

24.X.2022    18.00 – Dzień otwarty

21.XI.2022   18.00 – Dzień otwarty

19.XII.2022  18.00 - Zebranie z rodzicami dla klas IV – oceny półroczne

                     18.00 Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III

30.I.2023     18.00 - Zebranie z semestralne dla rodziców uczniów klas I-III oraz dzień otwarty dla klas IV

27.III.2023  18.00 – Dzień otwarty dla rodziców klas I-III; zebranie z informacją o zagrożeniach i ocenach proponowanych w klasach IV

24.IV.2023   18.00 – Dzień otwarty

22.V.2023    18.00 - Zebranie z rodzicami klas I-III; informacja o zagrożeniach i ocenach proponowanych