Szkoła w Falenicy powstała jesienią 1944 roku, jako jedna z pierwszych szkół średnich warszawskiej dzielnicy Praga Południe.
Wśród absolwentów Liceum są znani przedstawiciele świata nauki i kultury i polityki jak: Andrzej Langner, Sergiusz Durowicz, Jacek Czyż, Jolanta Pieńkowska, Dominika Wielowieyska, J acek Santorski, Adam Strzembosz, Tomasz Strzembosz