„Kiedy umiera twój przyjaciel, niech twoje oczy nie będa suche, ale niech także nie stają się morzem”

(Seneka Młodszy)

Śp. Tadeusz Zawadka

Zmarły w listopadzie 2016 roku śp. Tadeusz Zawadka w latach 1969-1991 był dyrektorem XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Falenicy. Był nie tylko szefem, ale także przyjacielem: młodzieży, której poświęcił całe swoje życie zawodowe, pracowników szkoły, których bez wyjątku traktował serdecznie i z szacunkiem niezależnie od charakteru wykonywanych obowiązków oraz nauczycieli - doświadczonych i młodych, którzy stawiali pierwsze kroki w zawodzie. Nigdy nie ganił, ale wyjaśniał i radził. Nigdy nie okazywał wyższości i nie wykorzystywał swojej władzy dla podporządkowania podległych osób. Swoim oponentom, na zakończenie rozmowy w gabinecie, z poczuciem humoru, pokazywał tabliczkę z napisem: „szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego” …

W XXV LO im. Józefa Wybickiego śp. Tadeusz Zawadka dyrektorował w trudnych dla Polski latach: wydarzeń roku 1980, stanu wojennego, przełomu roku 1989. Dokonujące się w kraju wstrząsy, na szczęście, nie miały odbicia w atmosferze pokoju nauczycielskiego. Różniliśmy się poglądami, ale bez wzajemnych niechęci, bez podkreślania podziałów politycznych.

Pod rządami Pana Dyrektora Tadeusza Zawadki szkoła żyła swoim rytmem, który dawał poczucie stabilności i ładu. Trzeba było dbać o budynek i teren liceum. Dyrektor skrupulatnie pilnował, by trawa była wykoszona, a bieżnia dokładnie wyplewiona. Czuwał nad podtrzymywaniem tradycji szkoły i staranną słowno-muzyczną oprawą wszystkich uroczystości.

W czasach Pana Dyrektora szczególny urok miały coroczne przygotowania do studniówki. Parę tygodni wcześniej zaczynały rozbrzmiewać dźwięki poloneza Ogińskiego. Później zaczynały się prace nad dekorowaniem sali gimnastycznej, korytarzy i schodów. Stopniowo, dzięki fantazji młodzieży, szkoła zamieniała się w zaczarowany, baśniowy świat. Na zawsze zapadły nam w pamięć bale studniówkowe z Panem Dyrektorem Tadeuszem Zawadką w pierwszej parze prowadzącym poloneza. Wielkim przeżyciem była matura i rozdanie świadectw maturalnych, które przez ponad 20 lat wręczał kolejnym rocznikom abiturientów nasz Pan Dyrektor.

Jak mówiliśmy uczniom, na tytuł naukowy przed nazwiskiem pracuje się kilka lat, na wielkie „C” w wyrazie „człowiek” - całe życie. Takim właśnie człowiekiem przez wielkie „C” był śp. Tadeusz Zawadka. Na jego wielkość składała się codzienna, cicha praca i troska o tę „cząstkę świata”, która została mu powierzona i za którą czuł się odpowiedzialny. Dla absolwentów szkoły i pracujących w niej nauczycieli ta „falenicka cząstka świata” stała się ważnym fragmentem życia. Nie można bez sentymentu myśleć o „naszej szkole” i nie można bez wzruszenia wspominać kierującego nią człowieka, któremu udało się uczynić ją życzliwą i przyjazną uczniom i pracownikom.

Żegnając śp. Tadeusza Zawadkę, naszego dyrektora, kolegę i przyjaciela, dziękujemy za troskę i serce oraz pamiętamy słowa Ks. Twardowskiego, że „można odejść daleko i zawsze być blisko”.

Przyjaciele z XXV LO im. Józefa Wybickiego w Falenicy

Generally there is no need to visit apothecary every date you want to purchase drugs. For instance Ventolin is used to treat asthma attacks. This curing works by relaxing muscles in the airways to straighten breathing. Betweentimes people are looking for medicines to determination sexual health problem. A lot of young men ask about "http://cialiscom.biz/cialis-vs-viagra-the-right-choice-for-your-pleasure.html". What may patients tell a physician before taking Cialis? How you can find detail data about ""? More information about Cialis available at "". Orgasm disfunction can generally indicate health problems elsewhere. First of all, only your physician can decide if Cialis or other cure is right for you.