Dyrektor

mgr Anna Czubarowicz

Wicedyrektor

mgr Iwona Bachmat

 

Język polski

mgr Anna Czubarowicz

mgr Ewa Chmielewska

mgr Katarzyna Pyczot

mgr Agnieszka Krasnodębska

mgr Beata Scelina

mgr Małgorzata Piwek

mgr Agnieszka Malesa

 

Matematyka

mgr Dorota Wiśniewska

mgr Justyna Sokół

mgr Piotr Drozdowski

mgr Dorota Okseniuk

 

Język angielski

mgr Katarzyna Pyczot

mgr Anna Starosz

mgr Ewa Szpakowska-Węgiel

mgr Natalia Michalska

mgr Edyta Sołtysiak-Mielcarek

mgr Anna Popińska

mgr Iwona Jerzabek

mgr Monika Bogowicz

mgr Anna Szczepańska

Historia /

Historia i społeczeństwo

mgr Agnieszka Szulc

mgr Marzena Majsterek

dr Marek Szparaga

Biologia

mgr Teresa Szymczyk

mgr Agata Wacikowska

mgr Tomasz Wiewiura

Fizyka

mgr Andrzej Olszewski

 

Geografia

mgr Katarzyna Chojnacka

mgr Agnieszka Szymańska

mgr Agnieszka Jasińska

 

Przyroda

mgr Agata Wacikowska

dr inż. Anna Lasota

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Marta Szyke

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Szulc

mgr Marzena Majsterek

mgr Agnieszka Jasińska

 

 Historia sztuki

mgr Marta Szyke

 

Język  niemiecki

mgr Monika Jamer-Woźnica

 

Język  rosyjski

mgr Katarzyna Suska

 

 

 

Język hiszpański

mgr Renata Dziewięcka-Serowik

mgr Katarzyna Wójcik

Wychowanie Fizyczne

mgr Bożena Trzaskowska

mgr Piotr Ponceleusz

mgr Tomasz Pec

mgr Judyta Krogulska

mgr Mateusz Czubarowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Ponceleusz

Ekologia

mgr Agata Wacikowska

 

Technologia Informacyjna

mgr Dorota Wiśniewska

mgr Justyna Sokół

mgr Urszula Lewandowska

Wychowanie do życia

w rodzinie

mgr Agata Wojtaś

Religia

mgr Iwona Bachmat

mgr Agnieszka Malesa

ks. mgr Andrzej  Ziarek

Biblioteka

mgr Franciszka Kaczkowska

mgr Teresa Szymczyk

mgr Katarzyna Suska

Chemia

mgr Justyna Rytych

dr inż. Anna Lasota

Filozofia

mgr Anna Popińska

 

Psycholog

 dr Grażyna Fabiszewska

Pedagog

mgr Agata Wojtaś

mgr Anna Gmur

mgr Iwona Bachmat

Etyka

mgr Anna Popińska

Dziennikarstwo

dr Marek Szparaga